Selecteer een pagina

Welkom bij Holland in Kenya

Bericht van het bestuur

April 2019

Beste Hikkers en niet Hikkers,

Bijna is er weer een seizoen afgesloten. Helaas was ook dit seizoen niet waar we op gehoopt hadden. De activiteiten hadden niet de geplande response en andere activiteiten kwamen niet van de grond.
Het bestuur en de evenementen commissie zijn tot de sombere conclusie moeten komen dat de HIK niet veel toekomst heeft en daarom is besloten de HIK op te heffen.

Van de fondsen die de HIK nog tot haar beschikking heeft, hebben we besloten een aanzienlijk bedrag ter beschikking te stellen aan de Koningsfeest organisatie.
Als afscheid van de HIK en het pot verteren wordt er op 25 mei een afscheid sundowner georganiseerd voor de HIK leden. Details worden spoedig bekend gemaakt.

Van deze plek bedanken wij nogmaals alle sponsoren, trouwe leden, ex-bestuurders en ex- en huidige evenementen commissie leden voor hun support, energie en inzet!!

Het HIK bestuur,

Aafje Geurtsen
Liesbeth de Vegt
Albert van Leeuwen